תקנון אתר

תקנון אתר

תקנון אתר

פורטל הזכיינות של ישראל 1. הקדמה 1.1. "חברת פורטל הזכיינות של ישראל בע"מ" (להלן "הקבוצה" או "החברה"), בעלת ומפעילת "פורטל הזכיינות של ישראל" בכתובת: http://www.zakyanut.co.il/ ו/או אתרים נוספים בתחום שכתובתם